Regulamin korzystania z sal w Studio Mordor.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z sal wraz z ich wyposażeniem. Rezerwacja sali równoznaczna jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

 1. Wynajem sali odbywa się na podstawie umowy/ustaleń pomiędzy właścicielem a najemcą, w szczególności dotyczy to terminów - dni tygodnia i czasu najmu (np. wtorki i piątki od godz. 14:00 do 19:00).
 2. Wynajem sali płatny jest z góry za dany okres najmu, ustalony pomiędzy właścicielem (wynajmującym) a najemcą.
 3. Próbę w zarezerwowanej sali należy rozpocząć o umówionej porze i zakończyć 5 minut przed końcem czasu wynajmu sali, tak by umożliwić innym współnajemcom rozpoczęcie najmu o czasie.
 4. Przedłużenie czasu trwania próby możliwe jest wtedy, gdy przedłużenie nie koliduje z istniejącymi rezerwacjami.
 5. Każdy najemca sali ma obowiązek pozostawienia jej w należytym porządku. Śmieci należy wyrzucić do kosza, znajdującego się na zewnątrz. Dotyczy to również pustych opakowań, kapsli, złamanych pałek, strun, kostek, etc.
 6. W przypadku przestawiania sprzętu, zmiany konfiguracji perkusji, użycia dodatkowego okablowania, etc. należy przywrócić porządek w jakim sala została wynajęta (kolumny odstawione na miejsce, zdjęte elementy perkusji ponownie zawieszone, stopa perkusyjna zamocowana do bębna basowego, webel zamocowany, kable zwinięte i odwieszone, etc.).
 7. Po zakończeniu próby, jeśli bezpośrednio po niej nikt więcej nie korzysta z sali, należy wyłączyć cały sprzęt elektryczny znajdujący się w sali, tj. wzmacniacze gitarowe i basowe, miksery, kolumny głośnikowe, oraz inne urządzenia podpięte do zasilania, wyłączyć światło i zamknąć sale kluczami na wszytkie zamki.
 8. Procedura włączania i wyłączania wzmacniaczy gitarowych:
  Włączanie: przekręcić pokrętło głośności oraz pokrętło "gain" na "0" (zero) przed wyłączeniem. Lampowe wzmacniacze gitarowe należy włączać przyciskiem “Power” najpierw do pozycji "ON" i pozostawić do nagrzania lamp przez kilka (4-5) minut. Dopiero po upływie tego czasu można włączyć wzmacniacz przyciskiem “Stand-By”. Taka procedura włączenia zapewni odpowiednie nagrzanie lamp oraz zapobiegnie ich przedwczesnemu zużyciu.
  Wyłączanie: przekręcić pokrętło głośności oraz pokrętło "gain" na "0" (zero) przed wyłączeniem. Lampowe wzmacniacze gitarowe należy wyłączać najpierw przyciskiem "Stand-By" na 1-2 minuty, a dopiero po upływie tego czasu wyłączyć całkowicie przyciskiem "Power" do pozycji "OFF". Taka procedura włączenia zapewni odpowiednie schłodzenie lamp oraz zapobiegnie ich przedwczesnemu zużyciu.
  Jeżli zachodzi konieczność zrobienia przerwy (nawet 1-2 godzinnej) w użytkowaniu wzmacniaczy gitarowych, należy przełączyć wzmacniacz do pozycji stand-by/mute przyciskiem "Stand-By" lub "Mute" i pozostawić włączony przycisk "Power". Nie wyłączać wzmacniaczy przyciskiem "Power".
 9. Podłączanie gitar oraz osprzętu (modułów i efektów gitarowych) do wzmacniaczy gitarowych:
  Gitary oraz osprzęt należy włączać do wzmacniaczy gitarowych TYLKO gdy wzmacniacz znajduje się w pozycji stand-by/mute. Dotyczy to wszystkich wejść/gniazd do podłączenia, zarówno "input / line" na przednim panelu, jak i wejść "send" i "return" z tyłu wzmacniacza.
 10. Procedura włączania i wyłączania miksera oraz kolumn głośnikowych:
  Włączanie: przesunąć potencjometr głośności w mikserze na "0" (zero) i włączyć zasilanie w mikserze. Dopiero potem włączyć zasilanie w kolumnach - czyli najpierw włączyć mikser, potem kolumny.
  Wyłączanie: przesunąć potencjometr głośności w mikserze na "0" (zero) i wyłączyć zasilanie w kolumnach. Dopiero potem wyłączyć zasilanie w mikserze - czyli najpierw wyłączyć kolumny, potem mikser.
  Włączanie lub wyłączanie w innej kolejności może spowodować uszkodzenie kolumn głośnikowych.
 11. Dodatkowe instrumenty (np. piania cyfrowe, gitary elektroakustyczne) można podłączać tylko i wyłącznie za pomocą miksera poprzez wejścia "line". Pod żadnym pozorem nie podłączać sprzętu bezpośrednio do kolumn gitarowych czy basowych. Takie działanie może skutkować uszkodzeniem kolumn i/lub sprzętu.
  Przy podłączaniu instrumentów, komputera lub odtwarzaczy do miksera poprzez gniazda XLR/TS (mikrofonowe XLR + liniowe typu jack TS) należy włączyć funkcję PAD (odpowiedni, oznaczony przycisk przy gnieździe), obniżającą poziom sygnału wejściowego. Przy korzystaniu z mikrofonów dynamicznych (np. instrumentalnych, wokalowych) można wyłączyć funkcję PAD przy danym gnieździe.
 12. Własne wzmacniacze gitarowe lub basowe podłączać należy do kolumn gitarowych lub basowych tylko odpowiednimi kablami głośnikowymi. Można użyć istniejących kabli głośnikowych, którymi podłączone są wzmacniacze, stanowiące wyposażenie sali.
  UWAGA:
  Odłączanie wzmacniaczy gitarowych i basowych od kolumny odbywać się może tylko przy całkowicie wyłączonym zasilaniu!
  Należy zwrócić uwagę na impedancję zarówno kolumny, jak i wzmacniacza, tak by były one zgodne. Nie należy podłączać sprzętu o różnej impedancji.
  Po użyciu należy bezwzględnie podłączyć do kolumn wzmacniacze, stanowiące wyposażenie sali, z zachowaniem właściwej impedancji.
 13. UWAGA: Nie włączać, ani nie użytkować wzmacniaczy niepodłączonych do kolumn głośnikowych! Grozi to uszkodzeniem sprzętu / spaleniem transformatorów we wzmacniaczach!
 14. W salach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, e-papierosów, spożycia alkoholu i środków odurzających. Niestosowanie się do niniejszego zakazu skutkuje karą umowną 50zł za każdy przypadek naruszenia. Palenie dozwolone jest tylko i wyłącznie na zewnątrz - papierosy należy gasić w popielniczce, a nie np. na ziemi.
 15. W salach obowiązuje bezwzględny zakaz stawiania jakichkolwiek płynów, napojów lub żywności na sprzęcie muzycznym, niezależnie od tego, czy opakowania/butelki/pojemniki są otwarte czy zamknięte. Niestosowanie się do niniejszego zakazu skutkuje karą umowną 50zł za każdy przypadek naruszenia.
 16. Osoby wynajmujące salę prób zobowiązane są do pokrycia wszelkich strat lub szkód, będących następstwem nieodpowiedzialnego, nieprawidłowego korzystania z sali i jej wyposażenia.
 17. Jakiekolwiek nieprawidłowości lub usterki należy zgłaszać właścicielowi/wynajmującemu bezpośrednio po ich wykryciu.
 18. Całe wynajęte wyposażenie, adaptację akustyczną, wzmacniacze, perkusję, kolumny, miksery, talerze perkusyjne, stopy, etc. należy używać zgodnie z przeznaczeniem, z szacunkiem i rozsądkiem; nie grać na pełnej głośności, nie walić w talerze czy bębny “zza głowy”, nie dokręcać gwintów zbyt mocno, etc. Za wynajętą salę wraz z wyposażeniem oraz odpowiada materialnie najemca.
 19. Toaleta i wnęka "kuchenna" jest do dyspozycji najemców. Wynajmujący zapewnia wodę pitną oraz podstawowe środki czystości/higieniczne.
  Najemca zobowiązuje się do pozostawienia toalety i wnętki "kuchennej" w należytej czystości.
 20. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dn. 1.12.2020r.

Please publish modules in offcanvas position.